zebranie kwiecień 2022

Alwernia, dnia 28 marca 2022 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 05.04.2022 r.
we wtorek o godzinie 19:00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 05.04.2022

1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2021.
5. Podjęcie uchwały, że strata wynikająca ze sprawozdania finansowego za rok 2021, zmniejszy Fundusz statutowy Stowarzyszenia na kolejny rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2022.
8. Omówienie planowanych działań w roku 2022.
9. Sprawy bieżące.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia

Alwernia, dnia 1 grudnia 2021 r.

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 9.12.2021 w czwartek o godzinie 19:15 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania

Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 9.12.2021

 1. Sprawozdanie merytoryczne z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia – rok 2021.

 2. Omówienie planowanych działań na rok 2022.

 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad – zebranie 7.07.21 r.

Alwernia, dnia 29 czerwca 2021 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 07.07.2021 r. w środę
o godzinie 19:15 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 07.07.2021

1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2020.
5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2020, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy Fundusz statutowy Stowarzyszenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2021.
8. Omówienie planowanych działań w roku 2021.
9. Sprawy bieżące.

Walne Zebranie SMA – 10.12.2020 r.

Alwernia, 1.12.2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia, które odbędzie się w dniu 10.12.2020 r. (czwartek)
o godzinie 19:
15 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia
w dniu 10.12.2020 r.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Sprawozdanie i podsumowanie działalności ustępującego zarządu za okres kadencji  za lata 2017-2020
 5. Projekty uchwał:

–  w sprawie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za okres kadencji za lata 2017-2020

–  w  sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za  okres kadencji  w latach 2017-2020

 1.   Wybór komisji skrutacyjnej
 2.   Wybór Zarządu Stowarzyszenia Młoda Alwernia na kolejną kadencję 2020-2023
  (w   głosowaniu tajnym)
 3.    Wybór  Komisji Rewizyjnej (w głosowaniu tajnym)
 4.  Sprawy bieżące
 5.  Zakończenie obrad

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia – czerwiec 2020

Alwernia, dnia 16 czerwca 2020 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. we wtorek
o godzinie 19:30 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 23.06.2020

1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2019.
5.
 Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2019, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy Fundusz statutowy Stowarzyszenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2020.
8. Omówienie planowanych działań w roku 2020.
9. Sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania SMA 2019

Alwernia, dnia 18 czerwca 2019 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 25.06.2019 we wtorek
o godzinie 19:45 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 25.06.2019

1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2018.
5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka kosztów nad przychodami za rok obrotowy 2018, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zostanie pokryta przychodami roku 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2019.
8. Omówienie planowanych działań w roku 2019.
9. Sprawy bieżące.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia

Alwernia. dnia 15 listopada 2018 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 27.11.2018 we wtorek o godzinie 19:30 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 27.11.2018

 1. Sprawozdanie merytoryczne z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia – rok 2018.
 2. Omówienie planowanych działań na rok 2019.
 3. Sprawy bieżące.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia – marzec 2018

Alwernia. dnia 15 marca 2018 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 22.03.2018 w czwartek o godzinie 20:15 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 22.03.2018

 1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
  2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2017.
  5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2017, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy Fundusz statutowy Stowarzyszenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczonych procedur sporządzania Sprawozdania finansowego.
  9.Omówienie planowanych działań w roku 2018.
  10. Sprawy bieżące.

Zebranie Członków SMA – 28.11.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia, które odbędzie się w dniu 28.11.2017 r. (wtorek)
o godzinie 19:45 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia
w dniu 28.11.2017 r.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Sprawozdanie i podsumowanie działalności ustępującego zarządu za okres kadencji  za lata 2014-2017
 5. Projekty uchwał:

–  w sprawie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za okres kadencji za lata 2014-2017

–  w  sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za  okres kadencji  w latach 2014-2017

 1.   Wybór komisji skrutacyjnej
 2.   Wybór Zarządu Stowarzyszenia Młoda Alwernia na kolejną kadencję 2017-2020
  (w   głosowaniu tajnym)
 3.    Wybór  Komisji Rewizyjnej (w głosowaniu tajnym)
 4.  Sprawy bieżące
 5.  Zakończenie obrad