Stowarzyszenie Młoda Alwernia

zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nasze stowarzyszenie
Godziny zajęć
soboty - od godz. 9.00
Galeria
Top

Dokumenty

Porządek obrad – walne zebranie 15.05.2024

Alwernia, dnia 7 maja 2024 r.   Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 15.05.2024 r. w środę o godzinie 19:00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 15.05.2024 1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023. 2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich. 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2023. 5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2023, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy Fundusz statutowy Stowarzyszenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych...

Share

zebranie kwiecień 2022

Alwernia, dnia 28 marca 2022 r.   Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 05.04.2022 r. we wtorek o godzinie 19:00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 05.04.2022 1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021. 2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich. 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2021. 5. Podjęcie uchwały, że strata wynikająca ze sprawozdania finansowego za rok 2021, zmniejszy Fundusz statutowy Stowarzyszenia na kolejny rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów...

Share

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia

Alwernia, dnia 1 grudnia 2021 r. Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia, które odbędzie się w dniu 9.12.2021 w czwartek o godzinie 19:15 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 9.12.2021 Sprawozdanie merytoryczne z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia – rok 2021. Omówienie planowanych działań na rok 2022. Sprawy bieżące. ...

Share

Porządek obrad – zebranie 7.07.21 r.

Alwernia, dnia 29 czerwca 2021 r.   Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 07.07.2021 r. w środę o godzinie 19:15 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 07.07.2021 1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020. 2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich. 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2020. 5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2020, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy Fundusz statutowy Stowarzyszenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez...

Share

Walne Zebranie SMA – 10.12.2020 r.

Alwernia, 1.12.2020 r. Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia, które odbędzie się w dniu 10.12.2020 r. (czwartek) o godzinie 19:15 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 10.12.2020 r. Otwarcie zebrania Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta Zatwierdzenie porządku obrad Sprawozdanie i podsumowanie działalności ustępującego zarządu za okres kadencji  za lata 2017-2020 Projekty uchwał: –  w sprawie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za okres kadencji za lata 2017-2020 –  w  sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za  okres kadencji  w latach 2017-2020   Wybór komisji skrutacyjnej   Wybór Zarządu Stowarzyszenia Młoda Alwernia na kolejną kadencję 2020-2023 (w   głosowaniu tajnym)    Wybór  Komisji Rewizyjnej (w głosowaniu tajnym)  Sprawy bieżące  Zakończenie obrad ...

Share

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia – czerwiec 2020

Alwernia, dnia 16 czerwca 2020 r.   Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. we wtorek o godzinie 19:30 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 23.06.2020 1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019. 2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich. 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2019. 5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2019, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy Fundusz statutowy Stowarzyszenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez...

Share

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania SMA 2019

Alwernia, dnia 18 czerwca 2019 r.   Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 25.06.2019 we wtorek o godzinie 19:45 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 25.06.2019 1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018. 2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich. 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2018. 5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka kosztów nad przychodami za rok obrotowy 2018, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zostanie pokryta przychodami roku 2019. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia...

Share

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia

Alwernia. dnia 15 listopada 2018 r.   Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia, które odbędzie się w dniu 27.11.2018 we wtorek o godzinie 19:30 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 27.11.2018 Sprawozdanie merytoryczne z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia - rok 2018. Omówienie planowanych działań na rok 2019. Sprawy bieżące. ...

Share

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia – marzec 2018

Alwernia. dnia 15 marca 2018 r.   Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia, które odbędzie się w dniu 22.03.2018 w czwartek o godzinie 20:15 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 22.03.2018 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2017. 2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich. 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2017. 5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2017, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy Fundusz statutowy Stowarzyszenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie...

Share
Skip to content