Stowarzyszenie Młoda Alwernia

zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nasze stowarzyszenie
Godziny zajęć
soboty - od godz. 9.00
Galeria
Top

Porządek obrad – walne zebranie 15.05.2024

Stowarzyszenie Młoda Alwernia / Dokumenty  / Porządek obrad – walne zebranie 15.05.2024

Porządek obrad – walne zebranie 15.05.2024

Alwernia, dnia 7 maja 2024 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 15.05.2024 r. w środę
o godzinie 19:00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad
Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu
15.05.2024

1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 20
23.
5.
 Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2023, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy Fundusz statutowy Stowarzyszenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 20
23.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 20
24.

8. Aktualizacja statutu Stowarzyszenia Młoda Alwernia – uchwała.
9. Omówienie planowanych działań w roku 2024.
10. Sprawy bieżące.

Share
Aneta Głowicka

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content