Projekty w 2010

Informujemy, iż dobiegają końca dwa projekty realizowane przez SMA w roku 2010. Są to projekty ogłoszone przez Burmistrza Gminy Alwernia z zakresu wspierania zadań własnych gminy pod nazwami:

“Wsparcie zorganizowania na terenie Gminy Alwernia imprez i zajęć o charakterze sportowym lub opiekuńczo – wychowawczych w formie zająć sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa i innych, w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi” oraz “Prowadzenie w imieniu Gminy zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez wspieranie działalności Stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Alwernia”.

W ramach tych projektów odbyły się: jednodniowy obóz kajakowy, cykl zajęć plastyczno-fotograficznych i sportowych, organizowane są wyjazdy na krytą pływalnie do Chrzanowa, a także doposażamy sekcję artystyczną o materiały edukacyjne, niezbędny sprzęt a także bogate stroje. Najzdolniejsi młodzi artyści przy znacznej pomocy finansowej sponsorów, również w ramach projektu wzięli udział w trzydniowych warsztatach wokalnych. W IMIENIU NAJMŁODSZYCH ORAZ ZARZĄDU SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA ZA OTRZYMANE WSPARCIE.