Stowarzyszenie Młoda Alwernia

zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nasze stowarzyszenie
Godziny zajęć
soboty - od godz. 9.00
Galeria
Top

Projekty w 2010

Stowarzyszenie Młoda Alwernia / Projekty  / ROK 2010  / Projekty w 2010

Projekty w 2010

Informujemy, iż dobiegają końca dwa projekty realizowane przez SMA w roku 2010. Są to projekty ogłoszone przez Burmistrza Gminy Alwernia z zakresu wspierania zadań własnych gminy pod nazwami:

„Wsparcie zorganizowania na terenie Gminy Alwernia imprez i zajęć o charakterze sportowym lub opiekuńczo – wychowawczych w formie zająć sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa i innych, w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi” oraz „Prowadzenie w imieniu Gminy zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez wspieranie działalności Stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Alwernia”.

W ramach tych projektów odbyły się: jednodniowy obóz kajakowy, cykl zajęć plastyczno-fotograficznych i sportowych, organizowane są wyjazdy na krytą pływalnie do Chrzanowa, a także doposażamy sekcję artystyczną o materiały edukacyjne, niezbędny sprzęt a także bogate stroje. Najzdolniejsi młodzi artyści przy znacznej pomocy finansowej sponsorów, również w ramach projektu wzięli udział w trzydniowych warsztatach wokalnych. W IMIENIU NAJMŁODSZYCH ORAZ ZARZĄDU SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA ZA OTRZYMANE WSPARCIE.

Share
admin

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content