Stowarzyszenie Młoda Alwernia

zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nasze stowarzyszenie
Godziny zajęć
soboty - od godz. 9.00
Galeria
Top

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia – marzec 2018

Stowarzyszenie Młoda Alwernia / Dokumenty  / Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia – marzec 2018

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia – marzec 2018

Alwernia. dnia 15 marca 2018 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 22.03.2018 w czwartek o godzinie 20:15 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 22.03.2018

 1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
  2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2017.
  5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2017, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy Fundusz statutowy Stowarzyszenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczonych procedur sporządzania Sprawozdania finansowego.
  9.Omówienie planowanych działań w roku 2018.
  10. Sprawy bieżące.
Share
Aneta Głowicka

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content