Stowarzyszenie Młoda Alwernia

zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nasze stowarzyszenie
Godziny zajęć
soboty - od godz. 9.00
Galeria
Top

zebranie kwiecień 2022

Stowarzyszenie Młoda Alwernia / Dokumenty  / zebranie kwiecień 2022

zebranie kwiecień 2022

Alwernia, dnia 28 marca 2022 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 05.04.2022 r.
we wtorek o godzinie 19:00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 05.04.2022

1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2021.
5. Podjęcie uchwały, że strata wynikająca ze sprawozdania finansowego za rok 2021, zmniejszy Fundusz statutowy Stowarzyszenia na kolejny rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2022.
8. Omówienie planowanych działań w roku 2022.
9. Sprawy bieżące.

Share
Aneta Głowicka

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content