Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia

Alwernia, dnia 1 grudnia 2021 r.

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 9.12.2021 w czwartek o godzinie 19:15 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania

Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 9.12.2021

  1. Sprawozdanie merytoryczne z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia – rok 2021.

  2. Omówienie planowanych działań na rok 2022.

  3. Sprawy bieżące.

Data Dokumenty.