Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia

Alwernia. dnia 15 listopada 2018 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 27.11.2018 we wtorek o godzinie 19:30 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 27.11.2018

  1. Sprawozdanie merytoryczne z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia – rok 2018.
  2. Omówienie planowanych działań na rok 2019.
  3. Sprawy bieżące.
Data Dokumenty.