sobotnie zajęcia

Zajęcia rytmiczno-wokalne:
od 10:00-11:00 grupa początkująca najmłodsza;
11:00-12:00 grupa młodsza już śpiewająca;
od 12:00 do 13:00 grupa starsza śpiewająca (VI klasy obecne).

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania SMA 2017

Alwernia, dnia 23 luty 2017 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 29.03.2017 w środę o godzinie 20:30 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 29.03.2017

1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2016.
5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2016, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy koszty roku następnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczonych procedur sporządzania Sprawozdania finansowego.
9.Omówienie planowanych działań w roku 2017.
10. Sprawy bieżące.

najbliższe zajęcia- aktualizacja

Z racji uczestnictwa większości kadry stowarzyszenia w sobotnich zajęciach gospel najbliższe zajęcia dla dzieci
w siedzibie stowarzyszenia odbędą się w marcu.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony www w celu uzyskania aktualnych informacji!

ZEBRANIE – zimowiska 2017

Już w najbliższy czwartek (19.01.2017 r.) odbędzie się zebranie dotyczące zimowisk 2017. Rodziców uczestników zimowisk do Brennej (“Zimowe szaleństwo ze Smalwusiem”) i do Murzasichle (narciarskie) zapraszamy na godz. 17:30 do sali nr. 18 w Zespole Szkół nr 1 w Alwerni (ul. M. Skłodowskiej – Curie 4). Prosimy o dostarczenie wypełnionych kart uczestnika w dniu zebrania.

Poniżej znajdują się dokumenty konieczne do wypełnienia (karta oraz regulamin):

karta uczestnika zimowiska w Murzasichle “Narty oraz poznawanie kultury i sztuki Podhala” w terminie 29 stycznia-3 lutego 2017

regulamin zimowiska w Murzasichle

 

karta uczestnika zimowiska w Brennej “Zimowe szaleństwo ze Smalwusiem” w terminie 6-11 lutego 2017

regulamin zimowiska w Brennej

 

Termin ostateczny uzupełnienia płatności za zimowisko w Murzasichle “Narty oraz poznawanie kultury i sztuki Podhala” to 20 stycznia 2017 r., natomiast termin ostateczny uzupełnienia płatności za zimowisko w Brennej “Zimowe szaleństwo ze Smalwusiem” to 27 stycznia 2017 r.

Płatności będzie można również dokonać podczas zebrania w dniu 19.01.2017 r.