KSIĄŻKA DOBRA NA WSZYSTKO! – nowy projekt

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni wspólnie ze Stowarzyszeniem Młoda Alwernia, Stowarzyszeniem Alwernia Plus, Seniorzy Alwerni oraz Stowarzyszeniem na rzecz Poręby Żegoty rozpoczyna realizację projektu 

Projekt otrzymał dofinansowanie z MKiDN  w ramach programu Partnerstwo dla książki w wysokości 24 tys. zł. Gmina Alwernia dofinansuje projekt kwotą 6 tys. zł.
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna  wraz z partnerami zorganizują ponad 20 literackich wydarzeń, adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  W blokach tematycznych odbędą się m.in warsztaty, spotkania autorskie, poszukiwanie książek w lesie tzw. książkobranie (rodzaj gry miejskiej), II edycja Gminnego Dyktanda, wykłady, konkursy, lekcje biblioteczne, wystawy itp. Zwieńczeniem cyklu spotkań będzie Święto Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej obchodzącej w 2017 roku jubileusz 70. lat powstania.

Projekt, który będziemy realizować przez cały 2017 rok, zakłada współpracę pomiędzy wieloma instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi, w tym wolontariuszami. Celem jego jest również podkreślenie znaczenia biblioteki publicznej jako instytucji zaangażowanej w życie społeczne oraz kulturalne mieszkańców gminy.

W najbliższych dniach odbędą się we wszystkich bibliotekach warsztaty edukacyjne Czerpanie papieru przeprowadzone przez Firmę Kalander. Dzieci poznają historię papiernictwa w formie zabawy. W marcu odbędą się również spotkania autorskie z Krzysztofem Petkiem autorem  książek dla młodzieży. O kolejnych działaniach będziemy informować na stronach internetowych   www. mgbp.alwernia.pl oraz www. smalw.pl.

sobotnie zajęcia

Zajęcia rytmiczno-wokalne:
od 10:00-11:00 grupa początkująca najmłodsza;
11:00-12:00 grupa młodsza już śpiewająca;
od 12:00 do 13:00 grupa starsza śpiewająca (VI klasy obecne).

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania SMA 2017

Alwernia, dnia 23 luty 2017 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 29.03.2017 w środę o godzinie 20:30 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 29.03.2017

1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2016.
5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2016, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy koszty roku następnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczonych procedur sporządzania Sprawozdania finansowego.
9.Omówienie planowanych działań w roku 2017.
10. Sprawy bieżące.

najbliższe zajęcia- aktualizacja

Z racji uczestnictwa większości kadry stowarzyszenia w sobotnich zajęciach gospel najbliższe zajęcia dla dzieci
w siedzibie stowarzyszenia odbędą się w marcu.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony www w celu uzyskania aktualnych informacji!