FRANCJA 2017 – dokumenty

Bardzo prosimy o wydrukowanie i wypełnienie następujących dokumentów:

karta kwalifikacyjna uczestnika wyjazdu do Francji

oraz

regulamin wraz z dodatkowymi warunkami uczestnictwa w wyjeździe do Francji.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do organizatora w dniu zebrania, które się odbędzie
30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 18:00 w siedzibie SMA (stadion, ul. Zięby 1, 32-566 Alwernia).

KONIECZNIE prosimy o sprawdzenie aktualności dokumentów uczestników wyjazdu (dowód osobisty lub paszport) – kopię aktualnego dokumentu należy przynieść na zebranie lub wysłać skan na adres mailowy prezes@smalw.pl

-prosimy rówież o wyrobienie dla uczestników wyjazdu karty EKUZ (jeśli jej nie posiadają) – kopię aktualnego dokumentu należy przynieść na zebranie lub wysłać skan na adres mailowy prezes@smalw.pl