Rajd rowerowy

25 września odbył się rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży z gminy Alwernia mający na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy mieli okazję poznać lepiej swoją okolicę, przypomnieć sobie zasady ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów oraz spędzić czas na świeżym powietrzu. Pogoda i nastroje dopisały, a uczestnicy mieli okazję również poznać zasady poruszania się po drogach w kolumnach rowerowych, nauczyć się dostosowywać swoje tempo i zwracać uwagę na innych uczestników ruchu. Po rajdzie przyszedł czas na posiłek, a następnie wszyscy bezpiecznie wrócili do domów. Za wzorową postawę  w ramach nagrody wszyscy otrzymali gadżety przydatne w organizacji wypraw rowerowych.

Zadanie to zostało współfinansowane przez GMINĘ ALWERNIA w ramach projektu „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2021 roku wraz z realizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomanii”.

Porządek obrad – zebranie 7.07.21 r.

Alwernia, dnia 29 czerwca 2021 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 07.07.2021 r. w środę
o godzinie 19:15 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 07.07.2021

1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2020.
5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2020, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy Fundusz statutowy Stowarzyszenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2021.
8. Omówienie planowanych działań w roku 2021.
9. Sprawy bieżące.

19 czerwca 2021 roku odbyły się pierwsze z zajęć z cyklu ,,Na drewnie malowane ”

Prowadzący zajęcia przedstawili uczestnikom w jaki sposób mają przygotować plaster drewna, by móc na nim namalować krajobraz lub jakieś zwierzątko. Z zaciekawieniem uczestnicy eksperymentowali z materiałem, którym jest drewno, tworząc piękne prace. Na zakończenie zajęć uczestnicy zostali nagrodzeni.

Zadanie zostało współfinansowane przez GMINĘ ALWERNIA w ramach projektu „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2021 roku wraz z realizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomanii”.

 

Więcej …

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia

Alwernia, dnia 1 grudnia 2021 r.

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 9.12.2021 w czwartek o godzinie 19:15 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania

Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 9.12.2021

 1. Sprawozdanie merytoryczne z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia – rok 2021.

 2. Omówienie planowanych działań na rok 2022.

 3. Sprawy bieżące.

Walne Zebranie SMA – 10.12.2020 r.

Alwernia, 1.12.2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia, które odbędzie się w dniu 10.12.2020 r. (czwartek)
o godzinie 19:
15 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia
w dniu 10.12.2020 r.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Sprawozdanie i podsumowanie działalności ustępującego zarządu za okres kadencji  za lata 2017-2020
 5. Projekty uchwał:

–  w sprawie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za okres kadencji za lata 2017-2020

–  w  sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za  okres kadencji  w latach 2017-2020

 1.   Wybór komisji skrutacyjnej
 2.   Wybór Zarządu Stowarzyszenia Młoda Alwernia na kolejną kadencję 2020-2023
  (w   głosowaniu tajnym)
 3.    Wybór  Komisji Rewizyjnej (w głosowaniu tajnym)
 4.  Sprawy bieżące
 5.  Zakończenie obrad

Zajęcie terenowe SMA 3 października 2020

3 października w sobotę odbyły się zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży z gminy Alwernia. Korzystając z pięknej pogody wybraliśmy się na wędrówkę połączoną z różnorodnymi zadaniami zręcznościowo-logicznymi, aby promować zdrowy tryb życia i spędzanie czasu na świeżym powietrzu z dala od nałogów.  Zachęcamy dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu nie tylko na zajęciach z SMA 🙂

Zajęcia zostały dofinansowane przez Burmistrz Gminy Alwernia w ramach realizacji zadania: “Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2020 roku wraz z realizacją zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomani”

 

Więcej …