Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania SMA 2019

Alwernia, dnia 18 czerwca 2019 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 25.06.2019 we wtorek
o godzinie 19:45 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 25.06.2019

1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2018.
5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka kosztów nad przychodami za rok obrotowy 2018, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zostanie pokryta przychodami roku 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2019.
8. Omówienie planowanych działań w roku 2019.
9. Sprawy bieżące.

Warsztaty dziennikarskie z Dariuszem Rekoszem

8 czerwca 2019 r. młodzież miała szansę spotkać się z animatorem kultury, felietonistą, autorem książek przygodowo-detektywistycznych Dariuszem Rekoszem.📚

🎥 W trakcie zajęć prowadzący zaproponował uczestnikom nakręcenie trailera filmowego promującego jego książkę pt.: “Pocztówka z Toronto”. Sztuka tworzenia takiego trailera czyli reklamy nie należy do łatwych, albowiem w ciągu maksymalnie 3 minut należy zasygnalizować najważniejsze wątki, oddać atmosferę książki i zrobić to tak aby nie zdradzić zakończenia, ale zaintrygować widza.🎞

📽 Pan Dariusz zwrócił uwagę na różnicę między scenariuszem a scenopisem, wybrał aktorów, objaśnił im role i wykorzystując wcześniej przygotowane rekwizyty przystąpił do nagrywania scenek reklamowych. 🎙Uczestnicy poczuli się jak prawdziwi aktorzy na planie filmowym. W nagrodę każdy z aktorów dostał na pamiątkę reklamowaną książkę z autografem autora.

Organizatorem warsztatów była MGBP w Alwerni i Stowarzyszenie Młoda Alwernia.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Medialna Moc Książki- cykl wydarzeń kulturalnych w Gminie Alwernia” .
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Alwernia.

 

Więcej …

Zajęcia sobotnie :)

Zajęcia dziennikarskie 8 czerwca z panem Dariuszem Rekoszem zakończyły cykl sobotnich zajęć świetlicowych. Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji i zapraszamy do nas od września.  Do zobaczenia!

W najbliższą sobotę 25 maja zajęcia świetlicowe nie odbędą się. Jednocześnie zapraszamy wszystkich na odbywającą się w tym dniu Majówkę z Triumfem.