zebranie kwiecień 2022

Alwernia, dnia 28 marca 2022 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 05.04.2022 r.
we wtorek o godzinie 19:00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 05.04.2022

1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2021.
5. Podjęcie uchwały, że strata wynikająca ze sprawozdania finansowego za rok 2021, zmniejszy Fundusz statutowy Stowarzyszenia na kolejny rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2022.
8. Omówienie planowanych działań w roku 2022.
9. Sprawy bieżące.

Wyjazd do GoJump

W dniach 15 i 16 grudnia odbyły się wyjazdy do Parku Trampolin GOJUMP w Krakowie. Dzieci i młodzież bawiły się wyśmienicie pożytkując pozytywnie nagromadzoną energię. W wyjazdach wzięło udział blisko 60 uczestników. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
Zadanie współfinansowane przez GMINĘ ALWERNIA w ramach projektu “Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2021 roku wraz z realizacją zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomani”.
Organizatorem wyjazdów było Stowarzyszenie Młoda Alwernia.
Więcej zdjęć z wydarzenia na facebooku Stowarzyszenia