Stowarzyszenie Młoda Alwernia

zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nasze stowarzyszenie
Godziny zajęć
soboty - od godz. 9.00
Galeria
Top

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania SMA 18.03.2016 r.

Stowarzyszenie Młoda Alwernia / Dokumenty  / Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania SMA 18.03.2016 r.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania SMA 18.03.2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 18.03.2016 r. w piątek o godzinie 19:30
w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 18.03.2016 r.

1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia
za rok 2015.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2015.
5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka kosztów nad przychodami za rok obrotowy 2015, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy koszty roku następnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczonych procedur sporządzania Sprawozdania finansowego.
9.Omówienie planowanych działań w roku 2016.
10. Sprawy bieżące.

Share
admin

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content