Stowarzyszenie Młoda Alwernia

zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nasze stowarzyszenie
Godziny zajęć
soboty - od godz. 9.00
Galeria
Top

Zebranie Członków SMA – 28.11.2017 r.

Stowarzyszenie Młoda Alwernia / Dokumenty  / Zebranie Członków SMA – 28.11.2017 r.

Zebranie Członków SMA – 28.11.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia, które odbędzie się w dniu 28.11.2017 r. (wtorek)
o godzinie 19:45 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia
w dniu 28.11.2017 r.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Sprawozdanie i podsumowanie działalności ustępującego zarządu za okres kadencji  za lata 2014-2017
 5. Projekty uchwał:

–  w sprawie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za okres kadencji za lata 2014-2017

–  w  sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za  okres kadencji  w latach 2014-2017

 1.   Wybór komisji skrutacyjnej
 2.   Wybór Zarządu Stowarzyszenia Młoda Alwernia na kolejną kadencję 2017-2020
  (w   głosowaniu tajnym)
 3.    Wybór  Komisji Rewizyjnej (w głosowaniu tajnym)
 4.  Sprawy bieżące
 5.  Zakończenie obrad

 

Share
Aneta Głowicka

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content