Stowarzyszenie Młoda Alwernia

zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nasze stowarzyszenie
Godziny zajęć
soboty - od godz. 9.00
Galeria
Top

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia

Stowarzyszenie Młoda Alwernia / Dokumenty  / Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia, które odbędzie się
w dniu 26.03.2014 r.  o godzinie 19:30 w siedzibie stowarzyszeniaprzy ul. Zięby 1
w Alwerni. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Młoda Alwerniaw dniu 26.03.2014 r.

  1. Sprawozdanie  merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2013
  2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2013.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2013 wynikającej ze sprawozdania finansowego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2013.
  1. Omówienie planowanych działań w roku 2014
  2. Sprawy bieżące.

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia

Share
admin

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content