Stowarzyszenie Młoda Alwernia

zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nasze stowarzyszenie
Godziny zajęć
soboty - od godz. 9.00
Galeria
Top

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA MŁODA ALWERNIA

Stowarzyszenie Młoda Alwernia / Dokumenty  / WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA MŁODA ALWERNIA

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA MŁODA ALWERNIA

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia, które odbędzie się w dniu 28.11.2014 r. o godzinie 18:30 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 28.11.2014 r.

1.      Otwarcie zebrania

2.      Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

3.      Zatwierdzenie porządku obrad

4.      Sprawozdanie i podsumowanie działalności ustępującego zarządu za okres kadencji  za lata 2011-2014

5.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6.      Projekty uchwał:

–  w sprawie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności

Stowarzyszenia Młoda Alwernia za okres kadencji za lata 2011-2014

–  w  sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za  okres
kadencji    w   latach 2011-2014

7.   Wybór komisji skrutacyjnej

8.   Wybór Zarządu Stowarzyszenia Młoda Alwernia na kolejną kadencję 2014-2017

(w   głosowaniu tajnym)

9.    Wybór  Komisji Rewizyjnej (w głosowaniu tajnym)

10.  Sprawy bieżące

11.  Zakończenie obrad

Share
admin

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content