Stowarzyszenie Młoda Alwernia

zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nasze stowarzyszenie
Godziny zajęć
soboty - od godz. 9.00
Galeria
Top

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania SMA 2017

Stowarzyszenie Młoda Alwernia / Dokumenty  / Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania SMA 2017

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania SMA 2017

Alwernia, dnia 23 luty 2017 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 29.03.2017 w środę o godzinie 20:30 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 29.03.2017

1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2016.
5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2016, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy koszty roku następnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczonych procedur sporządzania Sprawozdania finansowego.
9.Omówienie planowanych działań w roku 2017.
10. Sprawy bieżące.

Share
Aneta Głowicka

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content