NASZA MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU!

Dnia 23 września odbyło się spotkanie grupy realizującej projekt „zGRAj się z nami” w ramach programu Równać Szanse. Podczas spotkania młodzież wypełniała ankiety i robiła testy osobowości, mające na celu ułatwienie doboru zadań i ról podczas pracy. Spotkanie zakończyło się omówieniem celów całego projektu.

 

Więcej …

Aktywnie z Młodą Alwernią

Informujemy, że mamy komplet osób chętnych do udziału w jutrzejszych kajakach i nie przyjmujemy już więcej zgłoszeń.

DRODZY UCZESTNICY KAJAKÓW!

Zbiórka jest o godz. 9:00 na parkingu przed stadionem, powrót ok 16:00. Weźcie ze sobą ZGODY OD RODZICÓW (ręcznie napisane: „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) w jednodniowym obozie kajakowym organizowanym przez SMA w dn. 30.08.2017 (podpis rodzica)).

Koniecznie proszę wysmarować się kremem z filtrem UV i zabrać ze sobą: ubranie na zmianę, chustkę/ czapkę na głowę.

Opcjonalnie: mała woda na drogę.

Do zobaczenia!

 

Jednodniowy obóz kajakowy zostanie dofinansowany z projektu:
„Wsparcie zorganizowania na terenie Gminy Alwernia imprez i zajęć o charakterze sportowym lub kulturalno – wychowawczych w formie zająć sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa i innych, w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2017 roku”