Zajęcia terenowe 5 października 2019

5 października 2019 odbyły się zajęcia mające na celu zachęcić młodych ludzi do turystyki rekreacyjnej i aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu z dala od używek. Zajęcia zawierały elementy profilaktyki prozdrowotnej i zapobiegania uzależnieniom. Pomimo niesprzyjającej aury uczestnicy chętnie stawili czoła zadaniom przygotowanym dla nich przez młodzież aktywnie działającą na rzecz stowarzyszenia. Były to zarówno zadania fizyczne jak i takie, które wymagały współpracy w grupie, odpowiedzialności, umiejętności posługiwania się kompasem, podstawowej wiedzy z zakresu turystyki oraz profilaktyki prozdrowotnej, czy kreatywności. Na koniec zajęć wszyscy uczestnicy w nagrodę otrzymali plecaki, które z pewnością przydadzą się na każdej wycieczce.

Zajęcia zostały dofinansowane przez Burmistrz Gminy Alwernia w ramach realizacji zadania: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2019 roku wraz z realizacją zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomanii”

Data Aktualności.