Stowarzyszenie Młoda Alwernia

zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nasze stowarzyszenie
Godziny zajęć
soboty - od godz. 9.00
Galeria
Top

Regulamin Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Młoda Alwernia / Dokumenty  / Regulamin Stowarzyszenia

Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE MŁODA ALWERNIA

W budynku przy ul. Zięby 1 w Alwerni ma siedzibę Stowarzyszenie Młoda Alwernia,
które zajmuje się organizowaniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych i artystycznych
w ramach zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.

I CELE I ZADANIA

 1. Celem działalności Stowarzyszenia jest planowanie i organizowanie działań zmierzających do rozwoju zainteresowań kulturalnych i sportowych mieszkańców
  a w szczególności dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Alwernia oraz organizowanie wypoczynku letniego i w okresie ferii zimowych dla dzieci
  i młodzieży.
 2. Do zadań Stowarzyszenia w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą należy między innymi:
 • tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie wolnego czasu,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • współdziałanie z rodzicami dzieci i młodzieży korzystających z zajęć.

II ORGANIZACJA PRACY

 1. Stowarzyszenie organizuje różnorodne zajęcia, tworząc bloki tematyczne (plastyczne, muzyczne, sportowe) . Część zajęć odbywa się w mniejszych grupach.
 2. Zajęcia są dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00 do 14:00 oraz w tygodniu według odrębnego harmonogramu zajęć. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb dzieci
  i rodziców.
 3. Jeżeli istnieje taka potrzeba, jest możliwość ustalania zajęć indywidualnych z opiekunami poszczególnych bloków tematycznych.

III UCZESTNICY ZAJĘĆ

 1. W zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia może brać udział każde dziecko w wieku szkolnym od 7go roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest jednorazowe wypełnienie karty zgłoszenia dziecka i wpisanie się każdorazowo na listę obecności.
 3. Każde dziecko przebywające na zajęciach ma obowiązek przestrzegania Regulaminu.

IV OPIEKUNOWIE

 1. Opiekunami są członkowie Stowarzyszenia Młoda Alwernia oraz instruktorzy, osoby prowadzące zajęcia artystyczne oraz inne zajęcia warsztatowe.

V DOKUMENTACJA

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Karty uczestników zajęć.
 2. Listy uczestników.
 3. Kroniki dokumentujące Działalność Stowarzyszenia.
 4. Inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami.

PODCZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

Nie używamy wulgarnych słów

Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy koleżankom i kolegom

Szanujemy siebie nawzajem

Zachowujemy się kulturalnie

Angażujemy się w zajęcia prowadzone przez opiekunów

Świetlica jest czynna w soboty od godz. 10.00 do godz. 14.00

Wiemy, że nasze zachowanie zależy od nas

I nformujemy opiekuna z jakiego sprzętu korzystamy podczas zajęć

Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek

Troszczymy się o siebie.

Lubimy porządek i czystość

Informujemy o przyjściu i wyjściu ze świetlicy

Czystość pomieszczeń zależy od nas – pamiętajmy o tym

Agresja jest naszym wrogiem

Nauka jest naszym obowiązkiem

Aktualny harmonogram zajęć SMA znajduje się na tablicy ogłoszeń

Szanujemy rzeczy swoje i innych

Zostawiamy po sobie porządek

Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu

Liczymy się z tym, że jesteśmy odpowiedzialni za sprzęt z którego korzystamy

Ubranie wierzchnie i obuwie zamienne (jeśli takie posiadamy) zostawiamy
w szatni

Będąc na zajęciach przestrzegamy powyższego Regulaminu

* Zajęcia, odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Młoda Alwernia w budynku stadionu
miejskiego przy  ul. Zięby 1
.

Share
admin

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content