Projekty z wykonania zadań publicznych Gminy Alwernia

Prowadzenie w imieniu Gminy zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez wspieranie działalności Stowarzyszeń  w zakresie upowszechniania sportu  wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Alwernia w okresie od 1 kwietnia 2011 do 15 grudnia 2011.
Projekt obejmował Organizację i przeprowadzenie jednodniowego obozu kajakowego połączonego ze spływem kajakowym rzeką Wisłą dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia. Podstawowym rezultatem było stworzenie młodemu pokoleniu oferty kulturalnej zajęć poza zajęciami szkolnymi z dala od używek. Jednodniowy obóz kajakowy odbył się w dniu  3 września 2011 r. Zapraszamy do galerii zdjęć.
Wsparcie  zorganizowania  imprez i zajęć o charakterze sportowym  lub opiekuńczo – wychowawczych    w  formie zająć sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa i innych, w celu profilaktycznego zagospodarowania  wolnego czasu dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Alwernia   poza  zajęciami szkolnymi  zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Projekt Realizowany w okresie od 1 kwietnia 2011 do 15 grudnia 2011 r.  w czterech modułach:
Moduł Aktywność Ruchowa został zrealizowany  poprzez zajęcia rekreacyjne na basenie.
W ramach modułu odbywały się cykliczne wyjazdy dla najmłodszych na krytą pływalnię w Chrzanowie.

Moduł Plastyczny został zrealizowany poprzez zajęcia,  ćwiczenia i zabawy plastyczne grupowe i indywidualne. Uczestnicy zajęć m.in. zapoznali się z nową techniką decoupage, wymagającą od nich wielkiej staranności i cierpliwości podczas ozdabiania przedmiotów. Tworzyli również prace o ekologii, wymieniali się własnymi doświadczeniami i obserwacjami oraz zdobywali nową wiedzę na temat ochrony przyrody.  Obyły się również plastyczne konkursy z nagrodami.
Moduł Artystyczny został zrealizowany poprzez zajęcia wokalno-instrumentalne, zajęcia rytmiczno-muzyczne, występy estradowe, konkursy, warsztaty rytmiczne i instrumentalno-wokalne.  Grupa Artystyczna oraz zespół  Epic Fail w roku 2011 r. uświetnili  swoimi występami imprezy gminne oraz powiatowe a także uczestniczyli  w Europa Festival we Francji. Ponadto uczestniczka zajęć wokalnych zaśpiewała w  Wielkim Finale  Mikołajowego Konkursu Piosenki w dniu 4 grudnia 2011 roku w Chrzanowie. Natomiast podczas  Przeglądu Kapel “Klang” w Chrzanowie odkryciem roku został zespół Epic Fail –  Wyróżnienie.

Wyjazd grupy dziecięco-młodzieżowej do Laval na Europa Festival.
Młodzi artyści dali cztery koncerty we Francji, zwiedzili Paryż, oraz wzięli udział w uroczystym zamknięciu  Europa Festival przy wtórze hymnu Polski reprezentując nasz kraj.  W Festiwalu wzięło udział ponad 2000 uczestników z 12 krajów Europy. Uczestnicy to  utalentowane dzieci i młodzież mieszkający na terenie gminy Alwernia.  Podczas wyjazdu poznali oni kulturę i zwyczaje innych krajów oraz reprezentowali i promowali Gminę Alwernia za granicą podczas koncertów artystycznych.

Projekt ŚWIADOMY WYBÓR PRZYSZŁOŚCI

Od stycznia do czerwca 2011 roku Stowarzyszenie Młoda Alwernia wraz z Rodziną Kolpinga w Porębie Żegoty i Stowarzyszeniem Sympatyków i Przyjaciół Kwiczały realizowało projekt „Świadomy wybór przyszłości”  w ramach działania POKL 9.5. (Priorytet 9. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich).
Głównym celem projektu było podniesienie świadomości uczniów klas III Gimnazjum z terenu gminy Alwernia i ich rodziców w zakresie rozwoju kariery zawodowej.
Ważnym działaniem było przygotowanie i wsparcie gimnazjalistów klas III podczas dokonania najbardziej trafnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.
W trakcie trwania projektu zorganizowano :
-doradztwo grupowe na lekcjach wychowawczych: poznanie zawodów, możliwości edukacyjnych,
-doradztwo indywidualne, czyli opracowanie indywidualnej kariery zawodowej,
-wyjazdy edukacyjne do zakładów pracy.
Odbyły się również spotkania z rodzicami uczestników projektu, które miału na celu pomóc im w efektownym wspieraniu młodzieży w podejmowaniu przez nią decyzji edukacyjnych i zawodowych.
W projekcie wzięło udział 127 trzeciokalsistów.

Dni Kultury Japonii

Po raz pierwszy w takiej odsłonie. Po raz pierwszy w tak wyjątkowym klimacie.
Bez ograniczeń wiekowych: zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
w dniach 27 – 29 maja 2011 r. w Krakowie odbyły się Dni Kultury Japonii. Organizatorem wydarzenia był  Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki uprzejmości organizatora Stowarzyszenie Młoda Alwernia uczestniczyło w projekcie jako Partner.

Karnawał