Święto Odzyskania Niepodległości

ERASMUS+ czyli projekt European Red Riding Hoods

30 października 2014 w Urzędzie Gminy w Alwerni odbyło się spotkanie uczestników projektu  z młodzieżą, rodzicami, przedstawicielami stowarzyszeń działającymi w gminie Alwernia. Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Gminy Alwernia – Jan Rychlik, oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Alwerni Paweł Kozikowski. Podczas spotkania, prezes Stowarzyszenia Młoda Alwernia – Marek Skowronek – koordynator projektu,  przedstawił założenia i priorytety nowego programu na lata 2014-2020 ERASMUS+. To właśnie z Akcji 1 „Mobilność edukacyjna”  programuErasmus+ “Mobilność młodzieży” realizowany jest projektu EUROPEAN RED RIDING HOODS, na który Stowarzyszenie Młoda Alwernia otrzymało dofinansowanie w konkursie  wniosków złożonych w terminie do 24 marca 2014 r.
Omówione zostały działania realizowane podczas wymiany młodzieży polskiej i francuskiejw miesiącu lipcu 2014r. Podczas spotkania zostały wręczone również certyfikaty Youthpass dla uczestników projektu BATUCADA realizowanego we Francji w 2013r. Następnie Karolina, Ola i Natalia – uczestniczki projektu EUROPEAN RED RIDING HOODS opowiadały o wakacyjnej wymianie, o pracy nad przedstawieniem, roli poszczególnych osób, oraz o zdobytych nowych umiejętnościach i wiedzy nabytej podczas działań. Relacja młodzieży wzbogacona została o relację filmową stworzone podczas projektu TV-NEWS. Otwarta została również wystawa fotograficzna poświęcona projektowi.  Podczas wspólnego zwiedzania wystawy  odżyły wspomnienia z pobytu  młodzieży  francuskiej w naszym kraju.  Zapraszamy do obejrzenia finalnego dzieła projektu czyli przedstawienia EUROPEAN RED RIDING HOODS – EUROPEJSKIE CZERWONE KAPTURKI. Przedstawienia ukazującego  stereotypy wybranych krajów Unii Europejskiej.

spotkanie w gminie o programie ERASMUS+ ERRH

EUROPEAN RED RIDING HOODS

Kończą się działania w ramach projektu EUROPEAN RED RIDING HOODS. Partnerem Stowarzyszenia  Młoda Alwernia jak w poprzednich latach jest  Communauté de Communes des Coevrons z Evron.

W tym roku młodzież stworzyła projekt teatralny. Na bazie wszystkim dobrze znanej bajki Czerwony Kapturek, powstał autorski scenariusz, następnie poprzez warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne i autoprezentacji zostało  przygotowane przedstawienie, które ukazywało stereotypy wybranych krajów Unii Europejskiej.

Wspólne działania poprzez współpracę i zabawę spowodowały edukowanie młodych ludzi w sposób nieszablonowy wprowadzając innowacyjność przekazywania wiedzy. Scenariusz teatralny  zwiększał świadomość obywatela europejskiego i stwarzał młodzieży szanse znalezienia wspólnych wartości pomimo różnic kulturowych. Projekt miał na celu rozwijanie poczucia solidarności i tolerancji wśród młodzieży, jako elementu spójności w Unii Europejskiej.

W trakcie wymiany zostały zorganizowane warsztaty teatralne w grupach, pozwalające na: właściwe utożsamienie się z rolą w projekcie (aktor, scenograf, technik, inspicjent) oraz zapoznanie się z innymi funkcjami teatralnymi. Młodzież wcieliła się w rolę odtwórców ról bohaterów scenicznych, scenografów, choreografów a także osób obsługujących zaplecze techniczne – niezbędne przy realizacji przedstawienia. Młodzież miała za zadanie wskazać różnice i podobieństwa kulturowe występujące w Unii Europejskiej przy tworzeniu scenariusza.

Ponadto podczas pobytu wykonywane były czynności związane z codzienną integracją,  między innymi  przygotowanie i przeprowadzenie zabaw integracyjno-edukacyjnych. Młodzież uczestniczy w procesie promocyjnym projektu redagując notatki i artykuły oraz projektując plakat przed spektaklem. Zrealizowano również ”Warsztaty od kuchni” czyli zwiedzanie teatru w Krakowie

Praca nad scenariuszem oraz pierwsze warsztaty odbywały się w Alwerni. Kolejne działania odbywały się w Żywcu i w Rajczy, gdzie powstawały ścieżka dźwiękowa, oraz efekty specjalne przedstawienia. Przedstawienie zostało wystawione dwukrotnie – w Żywcu i  Alwerni. Działania warsztatowe (grup: aktorskiej, technicznej, plastycznej i muzycznej) odbyły się w Alwerni, Żywcu i Rajczy.  Powstał profesjonalny afisz teatralny.  Nie zabrakło również tematycznych warsztatów teatralnych w krakowskim Teatrze Groteska. Premiera odbyła się w dniu 19 lipca
w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu natomiast drugie przedstawienie dla dzieci, młodzieży i dorosłych 20 lipca w  Remizie OSP w Alwerni.

To międzynarodowe wydarzenie kulturalne w  Alwerni zgromadziło dzieci, młodzież rodziców, sympatyków. Program i relacje z projektu są zamieszczone na stronie Młodej Alwerni  www.smalw.pl

Dodatkowo młodzież relacjonowała działania projektu tworząc TV-NEWS – dostępne nawww.smalw.pl w zakładce FILMIKI 2014

EUROPEAN RED RIDING HOODS

W najbliższy czwartek, 30 października o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie uczestników projektu wakacyjnego, rówieśników, rodziców, członków stowarzyszeń. Tematem będzie  kończący się projekt EUROPEAN RED RIDING HOODS realizowany w ramach programu ERASMUS+. Spotkaniu będzie towarzyszyło otwarcie wystawy fotograficznej oraz prezentacja filmików i zdjęć z projektu. Dodatkowo na spotkaniu zostaną wręczone certyfikaty YOUTHPASS z projektu 2013 we Francji.

CZWARTEK – GODZINA 18:00 SALA NR 5 na parterze w Urzędzie Gminy

Warsztaty fotograficzne, plastyczne, muzyczne

ERRH spotkanie warsztatowe

Wygibajtus, warsztaty młodzieżowe

Zajęcia sobotnie