Kolejne zajęcia plastyczne z projektu gminnego.

16 października 2021 roku odbyły się drugie z zajęć z cyklu ,,Na drewnie malowane ”.

Podczas zajęć została pobudzona wyobraźnia i kreatywność uczestników. Na plastrach drewna dzieci wyczarowały różne obrazki, na których między innymi znalazły się zwierzątka, pejzaże, listki jesienne. Na zakończenie zajęć uczestnicy zostali nagrodzeni.

Zadanie zostało współfinansowane przez GMINĘ ALWERNIA w ramach projektu „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2021 roku wraz z realizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomanii”.

 Więcej …

Rajd rowerowy

25 września odbył się rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży z gminy Alwernia mający na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy mieli okazję poznać lepiej swoją okolicę, przypomnieć sobie zasady ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów oraz spędzić czas na świeżym powietrzu. Pogoda i nastroje dopisały, a uczestnicy mieli okazję również poznać zasady poruszania się po drogach w kolumnach rowerowych, nauczyć się dostosowywać swoje tempo i zwracać uwagę na innych uczestników ruchu. Po rajdzie przyszedł czas na posiłek, a następnie wszyscy bezpiecznie wrócili do domów. Za wzorową postawę  w ramach nagrody wszyscy otrzymali gadżety przydatne w organizacji wypraw rowerowych.

Zadanie to zostało współfinansowane przez GMINĘ ALWERNIA w ramach projektu „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2021 roku wraz z realizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomanii”.

19 czerwca 2021 roku odbyły się pierwsze z zajęć z cyklu ,,Na drewnie malowane ”

Prowadzący zajęcia przedstawili uczestnikom w jaki sposób mają przygotować plaster drewna, by móc na nim namalować krajobraz lub jakieś zwierzątko. Z zaciekawieniem uczestnicy eksperymentowali z materiałem, którym jest drewno, tworząc piękne prace. Na zakończenie zajęć uczestnicy zostali nagrodzeni.

Zadanie zostało współfinansowane przez GMINĘ ALWERNIA w ramach projektu „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2021 roku wraz z realizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomanii”.

 

Więcej …