Projekt Międzynarodowy – “Wyzwanie dla środowiska – Młodzież zaangażowana”

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Młoda Alwernia  wraz z  Communauté de Communes du Pays d’Evron  (Wspólnotą gmin z Evron) oraz Jugendzentrum Wildeshausen (Centrum Młodzieży z Wildeshausen) zdobyło grant w projekcie “Wyzwanie dla środowiska – Młodzież zaangażowana”, który został zrealizowany we Francji w dniach od 25 lipca do 5 sierpnia 2012r. Grupa 15 osób związanych z SMA w wieku 13-16 lat spędziła 12 dni we Francji w miastach Evron i nad morzem w Saint Malo, gdzie oprócz udziału w wycieczkach krajoznawczych młodzież przedstawiła prezentacje dotyczące  problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Tematem przewodnim projektów były działania dofinansowane z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Grupa z Młodej Alwerni podczas spotkań przed wyjazdem przygotowała cztery prezentacje. Trzy dotyczyły ochrony środowiska naturalnego, natomiast tematem czwartej była gmina Alwernia – jej walory turystyczne, krajobrazowe oraz ciekawe miejsca znajdujące się na terenie gminy. Podczas pobytu grupa  polska przedstawiła młodzieży francuskiej i niemieckiej dwie prezentacje, przybliżające kolegom z zagranicy walory naszego kraju. Językiem projektu był angielski – co pozwoliło doszlifować umiejętności językowe.

Więcej informacji o projekcie w zakładce Wydarzenia oraz Galerii – Zapraszamy

O tańcu słów kilka

Zajęcia rytmiczno-taneczne dla najmłodszych prowadzimy w ramach zajęć stowarzyszenia. Zapraszamy do zakładki HARMONOGRAM oraz do galerii zdjęć. Znajdziesz tam terminy spotkań oraz relacje z imprez kulturalnych,  podczas których dzieci prezentowały swoje umiejętności.

Projekty w 2010

Informujemy, iż dobiegają końca dwa projekty realizowane przez SMA w roku 2010. Są to projekty ogłoszone przez Burmistrza Gminy Alwernia z zakresu wspierania zadań własnych gminy pod nazwami:

“Wsparcie zorganizowania na terenie Gminy Alwernia imprez i zajęć o charakterze sportowym lub opiekuńczo – wychowawczych w formie zająć sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa i innych, w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi” oraz “Prowadzenie w imieniu Gminy zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez wspieranie działalności Stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Alwernia”.

W ramach tych projektów odbyły się: jednodniowy obóz kajakowy, cykl zajęć plastyczno-fotograficznych i sportowych, organizowane są wyjazdy na krytą pływalnie do Chrzanowa, a także doposażamy sekcję artystyczną o materiały edukacyjne, niezbędny sprzęt a także bogate stroje. Najzdolniejsi młodzi artyści przy znacznej pomocy finansowej sponsorów, również w ramach projektu wzięli udział w trzydniowych warsztatach wokalnych. W IMIENIU NAJMŁODSZYCH ORAZ ZARZĄDU SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA ZA OTRZYMANE WSPARCIE.

Nasze rzeźby ożyją …marzeniami

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia. Pomysłodawcą projektu był Zbigniew Klatka – Dyrektor Teatru Ludowego Tradycja. W projekcie wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z Alwerni i Poręby Żegoty w wieku 8-12 lat oraz ich babcie i dziadkowie. Środki na realizację projektu zostały pozyskane z z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”z programu Seniorzy w Akcji.
Krótki rys historyczny projektu:
•    Początek roku 2010 – pomysł, rozmowy nad projektem, napisanie i złożenie projektu,
•    wrzesień 2010 – podpisanie umowy projektowej, spotkania robocze i rekrutacja uczestników,
•    październik – wycieczka do Krakowa, spacer po Porębie Żegoty – śladami Wawrzusia,
•    listopad – styczeń warsztaty plastyczne i rzeźbiarskie, marzenia dzieci przenoszone na papier i rzeźbę,
•    luty – maj warsztaty teatralne, przygotowanie przedstawienia finałowego z udziałem dzieci, babć i dziadków.
„Zagrać na koncercie w Sopocie”, „zostać narciarką”, „dostać złoty medal w bieganiu”, „zostać reżyserem lub scenarzystą”, – to tylko niektóre z marzeń uczestników warsztatów realizowanych w ramach projektu. Przypomnijmy, że projekt inspirowany był „Historią żółtej ciżemki” i losami jej bohatera, Wawrzusia, który pochodził z tej samej miejscowości, z której wywodzą się uczestnicy warsztatów. Dzieci podczas zajęć poznały techniki rzeźbiarskie w drzewie i glinie, zapoznały się z różnymi formami sztuki plastycznej – tej tradycyjnej i komputerowej oraz ćwiczyły dykcję, ruch sceniczny, poznawały techniki autoprezentacji. Wszystko po to aby finałowe przedstawienie o marzeniach wypadło wspaniale. I tak się stało. Zaangażowanie młodych aktorów przerosło najśmielsze oczekiwania. Licznie zgromadzona publiczność w domu ludowym w Okleśnej, gdzie odbyła się premiera, długo oklaskiwała artystów. Po przedstawieniu, uczestnicy projektu oraz ich rodzice i goście przybyli na spektakl, wypisali swoje marzenia na kartach, które przymocowane do dużego balonu, dzieci wysłały wysoko w niebo. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, Rodzicom, babciom i dziadkom za zaangażowanie w realizację projektu. Cieszymy się, że dzieci z dwóch szkół mogły się lepiej poznać, razem uczestnicząc w warsztatach, tworząc wspólne przedstawienie teatralne. Projekt realizował cel nadrzędny – stworzył więź pokoleniową najmłodszych i ich dziadków realizując wspólny cel artystyczny, porównując marzenia z przeszłości z tymi współczesnymi, które czekają na spełnienie.
Zrealizowano 22 spotkania warsztatowe, w których wzięło udział 29 dzieci oraz ich babcie i dziadkowie. Warsztaty odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia Młoda Alwernia oraz w Galerii Drzewiej w Porębie Żegoty.
Osoby zaangażowane w realizację projektu:
Zbigniew Klatka – wlider projektu
Gabriela Lebiedzka-Groń – warsztaty plastyczne
Edward Górecki z Rodziną – warsztaty rzeźbiarskie
Michał Hachlowski – warsztaty teatralne
Aneta Zielińska – obsługa finansowa i merytoryczna projektu
Katarzyna Drabiec – obsługa organizacyjno-techniczna warsztatów
Joanna Jania – dokumentacja fotograficzna
Marek Zieliński – obsługa techniczno-akustyczna przedstawienia
Członkowie Stowarzyszenia Młoda Alwernia – opiekunowie podczas trwania warsztatów
Aktorzy Teatru Ludowego Tradycja – pomoc w realizacji przedstawienia
Marek Skowronek – koordynator realizacji projektu

Projekty z wykonania zadań publicznych Gminy Alwernia

Prowadzenie w imieniu Gminy zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez wspieranie działalności Stowarzyszeń  w zakresie upowszechniania sportu  wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Alwernia w okresie od 1 kwietnia 2011 do 15 grudnia 2011.
Projekt obejmował Organizację i przeprowadzenie jednodniowego obozu kajakowego połączonego ze spływem kajakowym rzeką Wisłą dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia. Podstawowym rezultatem było stworzenie młodemu pokoleniu oferty kulturalnej zajęć poza zajęciami szkolnymi z dala od używek. Jednodniowy obóz kajakowy odbył się w dniu  3 września 2011 r. Zapraszamy do galerii zdjęć.
Wsparcie  zorganizowania  imprez i zajęć o charakterze sportowym  lub opiekuńczo – wychowawczych    w  formie zająć sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa i innych, w celu profilaktycznego zagospodarowania  wolnego czasu dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Alwernia   poza  zajęciami szkolnymi  zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Projekt Realizowany w okresie od 1 kwietnia 2011 do 15 grudnia 2011 r.  w czterech modułach:
Moduł Aktywność Ruchowa został zrealizowany  poprzez zajęcia rekreacyjne na basenie.
W ramach modułu odbywały się cykliczne wyjazdy dla najmłodszych na krytą pływalnię w Chrzanowie.

Moduł Plastyczny został zrealizowany poprzez zajęcia,  ćwiczenia i zabawy plastyczne grupowe i indywidualne. Uczestnicy zajęć m.in. zapoznali się z nową techniką decoupage, wymagającą od nich wielkiej staranności i cierpliwości podczas ozdabiania przedmiotów. Tworzyli również prace o ekologii, wymieniali się własnymi doświadczeniami i obserwacjami oraz zdobywali nową wiedzę na temat ochrony przyrody.  Obyły się również plastyczne konkursy z nagrodami.
Moduł Artystyczny został zrealizowany poprzez zajęcia wokalno-instrumentalne, zajęcia rytmiczno-muzyczne, występy estradowe, konkursy, warsztaty rytmiczne i instrumentalno-wokalne.  Grupa Artystyczna oraz zespół  Epic Fail w roku 2011 r. uświetnili  swoimi występami imprezy gminne oraz powiatowe a także uczestniczyli  w Europa Festival we Francji. Ponadto uczestniczka zajęć wokalnych zaśpiewała w  Wielkim Finale  Mikołajowego Konkursu Piosenki w dniu 4 grudnia 2011 roku w Chrzanowie. Natomiast podczas  Przeglądu Kapel “Klang” w Chrzanowie odkryciem roku został zespół Epic Fail –  Wyróżnienie.

Wyjazd grupy dziecięco-młodzieżowej do Laval na Europa Festival.
Młodzi artyści dali cztery koncerty we Francji, zwiedzili Paryż, oraz wzięli udział w uroczystym zamknięciu  Europa Festival przy wtórze hymnu Polski reprezentując nasz kraj.  W Festiwalu wzięło udział ponad 2000 uczestników z 12 krajów Europy. Uczestnicy to  utalentowane dzieci i młodzież mieszkający na terenie gminy Alwernia.  Podczas wyjazdu poznali oni kulturę i zwyczaje innych krajów oraz reprezentowali i promowali Gminę Alwernia za granicą podczas koncertów artystycznych.

Projekt ŚWIADOMY WYBÓR PRZYSZŁOŚCI

Od stycznia do czerwca 2011 roku Stowarzyszenie Młoda Alwernia wraz z Rodziną Kolpinga w Porębie Żegoty i Stowarzyszeniem Sympatyków i Przyjaciół Kwiczały realizowało projekt „Świadomy wybór przyszłości”  w ramach działania POKL 9.5. (Priorytet 9. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich).
Głównym celem projektu było podniesienie świadomości uczniów klas III Gimnazjum z terenu gminy Alwernia i ich rodziców w zakresie rozwoju kariery zawodowej.
Ważnym działaniem było przygotowanie i wsparcie gimnazjalistów klas III podczas dokonania najbardziej trafnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.
W trakcie trwania projektu zorganizowano :
-doradztwo grupowe na lekcjach wychowawczych: poznanie zawodów, możliwości edukacyjnych,
-doradztwo indywidualne, czyli opracowanie indywidualnej kariery zawodowej,
-wyjazdy edukacyjne do zakładów pracy.
Odbyły się również spotkania z rodzicami uczestników projektu, które miału na celu pomóc im w efektownym wspieraniu młodzieży w podejmowaniu przez nią decyzji edukacyjnych i zawodowych.
W projekcie wzięło udział 127 trzeciokalsistów.

Dni Kultury Japonii

Po raz pierwszy w takiej odsłonie. Po raz pierwszy w tak wyjątkowym klimacie.
Bez ograniczeń wiekowych: zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
w dniach 27 – 29 maja 2011 r. w Krakowie odbyły się Dni Kultury Japonii. Organizatorem wydarzenia był  Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki uprzejmości organizatora Stowarzyszenie Młoda Alwernia uczestniczyło w projekcie jako Partner.

Karnawał