Zarząd

Osobowy skład Zarządu Stowarzyszenia Młoda Alwernia od dnia 28 listopada 2014r. (kadencja 2014-2017)

Aneta Głowicka (Zielińska)– Prezes

Katarzyna Drabiec – Zastępca Prezesa

Joanna Jania – Skarbnik

Tomasz Tomaszewski – Sekretarz

Marek Skowronek – Członek Zarządu

Osobowy Skład Komisji Rewizyjnej od dnia 28 listopada 2014r. (kadencja 2014-2017)

Łukasz Kulawik – Przewodniczący

Roman Dzierwa – Sekretarz

Marek Zieliński – Członek Komisji