„Dzięki zaangażowaniu można wiele osiągnąć” – spotkanie młodzieży realizującej projekty z programu Równać Szanse

Końcem sierpnia 2017 r.,jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem projektu „zGRAj się z nami!”, młodzież spotkała się z grupą rówieśników ze Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz z Czernicy, którzy również realizują w tym roku projekt z programu Równać Szanse. W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami na temat dobrej współpracy. Goście opowiedzieli o swoich przygodach i dotychczasowym doświadczeniu w realizowaniu projektów. Podzielili się swoimi refleksjami z młodzieżą. Wspólnie spędzony czas minął szybko dla obu grup, które już na pierwszym spotkaniu zdążyły się zintegrować. Wszyscy byli zgodni, że dzięki zaangażowaniu można wiele osiągnąć, wystarczy tylko wykorzystać szansę, dzięki której można się rozwijać.

Projekt „zGRAj się z nami!” – dofinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży – programu Równać Szanse 2017.

Więcej …

Aktywnie z Młodą Alwernią

Informujemy, że mamy komplet osób chętnych do udziału w jutrzejszych kajakach i nie przyjmujemy już więcej zgłoszeń.

DRODZY UCZESTNICY KAJAKÓW!

Zbiórka jest o godz. 9:00 na parkingu przed stadionem, powrót ok 16:00. Weźcie ze sobą ZGODY OD RODZICÓW (ręcznie napisane: „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) w jednodniowym obozie kajakowym organizowanym przez SMA w dn. 30.08.2017 (podpis rodzica)).

Koniecznie proszę wysmarować się kremem z filtrem UV i zabrać ze sobą: ubranie na zmianę, chustkę/ czapkę na głowę.

Opcjonalnie: mała woda na drogę.

Do zobaczenia!

 

Jednodniowy obóz kajakowy zostanie dofinansowany z projektu:
„Wsparcie zorganizowania na terenie Gminy Alwernia imprez i zajęć o charakterze sportowym lub kulturalno – wychowawczych w formie zająć sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa i innych, w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2017 roku”

Dla zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych, a także domów kultury i bibliotek :)

16 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego! W konkursie o dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 roku i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), w tym OSP, a także miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi
(w wieku 13-19 lat, z miast i wsi do 20 tysięcy mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
Termin składania wniosków mija 25 października 2017 roku, do godziny 12.00.
Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie www.rownacszasne.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!