Aktywnie z Młodą Alwernią

Informujemy, że mamy komplet osób chętnych do udziału w jutrzejszych kajakach i nie przyjmujemy już więcej zgłoszeń.

DRODZY UCZESTNICY KAJAKÓW!

Zbiórka jest o godz. 9:00 na parkingu przed stadionem, powrót ok 16:00. Weźcie ze sobą ZGODY OD RODZICÓW (ręcznie napisane: „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) w jednodniowym obozie kajakowym organizowanym przez SMA w dn. 30.08.2017 (podpis rodzica)).

Koniecznie proszę wysmarować się kremem z filtrem UV i zabrać ze sobą: ubranie na zmianę, chustkę/ czapkę na głowę.

Opcjonalnie: mała woda na drogę.

Do zobaczenia!

 

Jednodniowy obóz kajakowy zostanie dofinansowany z projektu:
„Wsparcie zorganizowania na terenie Gminy Alwernia imprez i zajęć o charakterze sportowym lub kulturalno – wychowawczych w formie zająć sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa i innych, w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2017 roku”

Dla zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych, a także domów kultury i bibliotek :)

16 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego! W konkursie o dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 roku i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), w tym OSP, a także miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi
(w wieku 13-19 lat, z miast i wsi do 20 tysięcy mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
Termin składania wniosków mija 25 października 2017 roku, do godziny 12.00.
Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie www.rownacszasne.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Ruszyła rekrutacja do projektu „zGRAj się z nami!”

Jeśli mieszkasz na terenie Gminy Alwernia oraz mieścisz się w przedziale wiekowym od 13 do 17 roku życia, to mamy dla Ciebie ciekawą propozycję!

We wrześniu 2017 rozpoczynamy realizację projektu „zGRAj się z nami!” Celem projektu jest aktywizacja młodych ludzi poprzez nowatorskie działania oraz rozwój umiejętności społecznych, planowania i organizowania, poznanie swoich mocnych i słabych stron. Młodzi ludzie umacniają wiarę we własne możliwości, uczą się jak z sukcesem dążyć do wyznaczonych celów zjednując sobie innych, nabywają umiejętności organizacyjnych, skutecznego planowania i wyznaczania sobie celów. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie w połączeniu ze wzrostem umiejętności komunikowania.

W regulaminie znajdziecie szczegóły!

2017 regulamin i zgody zGRAj sie z nami