NASZA MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU!

Dnia 23 września odbyło się spotkanie grupy realizującej projekt „zGRAj się z nami” w ramach programu Równać Szanse. Podczas spotkania młodzież wypełniała ankiety i robiła testy osobowości, mające na celu ułatwienie doboru zadań i ról podczas pracy. Spotkanie zakończyło się omówieniem celów całego projektu.

 

Data Aktualności.