kolonia w Bułgarii

Prosimy wpłacić pozostałe środki na kolonię (można wpłacać całość jednorazowo 1300 zł do dnia 4 lipca 2017 r.
lub w dwóch ratach w terminach: 650 zł do dnia 4 lipca 2017r. oraz  650 zł do dnia 4 sierpnia 2017 r.).
Wypełnione dokumenty wraz z ksero karty EKUZ oraz dowodu osobistego lub paszportu uczestnika kolonii (ważność dokumentów powinna być co najmniej do 31 sierpnia 2017) należy dostarczyć do organizatora w dniu zebrania, które odbędzie się 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 18:30 w siedzibie SMA (stadion, ul. Zięby 1, 32-566 Alwernia).
Data Aktualności.