FRANCJA 2017 – dokumenty

Bardzo prosimy o wydrukowanie i wypełnienie następujących dokumentów:

karta kwalifikacyjna uczestnika wyjazdu do Francji

oraz

regulamin wraz z dodatkowymi warunkami uczestnictwa w wyjeździe do Francji.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do organizatora w dniu zebrania, które się odbędzie
30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 18:00 w siedzibie SMA (stadion, ul. Zięby 1, 32-566 Alwernia).

KONIECZNIE prosimy o sprawdzenie aktualności dokumentów uczestników wyjazdu (dowód osobisty lub paszport) – kopię aktualnego dokumentu należy przynieść na zebranie lub wysłać skan na adres mailowy prezes@smalw.pl

-prosimy rówież o wyrobienie dla uczestników wyjazdu karty EKUZ (jeśli jej nie posiadają) – kopię aktualnego dokumentu należy przynieść na zebranie lub wysłać skan na adres mailowy prezes@smalw.pl

kolonia w Bułgarii

Prosimy wpłacić pozostałe środki na kolonię (można wpłacać całość jednorazowo 1300 zł do dnia 4 lipca 2017 r.
lub w dwóch ratach w terminach: 650 zł do dnia 4 lipca 2017r. oraz  650 zł do dnia 4 sierpnia 2017 r.).
Wypełnione dokumenty wraz z ksero karty EKUZ oraz dowodu osobistego lub paszportu uczestnika kolonii (ważność dokumentów powinna być co najmniej do 31 sierpnia 2017) należy dostarczyć do organizatora w dniu zebrania, które odbędzie się 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 18:30 w siedzibie SMA (stadion, ul. Zięby 1, 32-566 Alwernia).