Warsztaty z gier tradycyjnych 18.11.2017 – projekt „zGRAj się z nami!”

Podczas listopadowych warsztatów uczestnicy projektu „zGraj się z nami!” wzięli udział w warsztatach z gier tradycyjnych. Młodzież podzieliła się na 4 mniejsze grupy, aby prowadzący warsztaty mogli przekazać im zasady i sposób rozgrywek z kilku gier planszowych. Gry pomimo tego, że na początku były trudne, nie sprawiały większego problemu naszej młodzieży. Wszyscy świetnie się bawili, a spotkanie zakończyło się wspólnym wypadem na pizzę.

 

 

Więcej …

Zebranie Członków SMA – 28.11.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia, które odbędzie się w dniu 28.11.2017 r. (wtorek)
o godzinie 19:45 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia
w dniu 28.11.2017 r.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Sprawozdanie i podsumowanie działalności ustępującego zarządu za okres kadencji  za lata 2014-2017
 5. Projekty uchwał:

–  w sprawie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za okres kadencji za lata 2014-2017

–  w  sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za  okres kadencji  w latach 2014-2017

 1.   Wybór komisji skrutacyjnej
 2.   Wybór Zarządu Stowarzyszenia Młoda Alwernia na kolejną kadencję 2017-2020
  (w   głosowaniu tajnym)
 3.    Wybór  Komisji Rewizyjnej (w głosowaniu tajnym)
 4.  Sprawy bieżące
 5.  Zakończenie obrad