Młodzieżowe działania projektowe.

7 października grupa projektowa „zGRAj się z nami!”  spotkała się, aby omówić plan działań na najbliższy czas. Zaczęły się intensywne przygotowania związane z nagraniem filmu „Młodzi z pasją”.  Przygotowany został plakat promujący akcję, toczyły się rozmowy dotyczące potrzebnego do tego przedsięwzięcia sprzętu, omawiane były kwestie promocji projektu, dogrywany był wyjazd na warsztaty z gier tradycyjnych.

Po burzy mózgów nadszedł czas na  budowanie więzi w grupie i sprawdzanie siebie w różnych sytuacjach. Uczestnicy poprzez gry i zabawy sprawdzali czy potrafią współpracować z innymi, podejmować szybkie decyzje, bronić swojej pozycji czy też kierować grupą. Podsumowaniem spotkania było wspólne wyjście do pizzerii, które również było świetnym sposobem na integrację.

Więcej …

NASZA MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU!

Dnia 23 września odbyło się spotkanie grupy realizującej projekt „zGRAj się z nami” w ramach programu Równać Szanse. Podczas spotkania młodzież wypełniała ankiety i robiła testy osobowości, mające na celu ułatwienie doboru zadań i ról podczas pracy. Spotkanie zakończyło się omówieniem celów całego projektu.

 

Więcej …