Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia – marzec 2018

Alwernia. dnia 15 marca 2018 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 22.03.2018 w czwartek o godzinie 20:15 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 22.03.2018

 1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
  2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2017.
  5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2017, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy Fundusz statutowy Stowarzyszenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczonych procedur sporządzania Sprawozdania finansowego.
  9.Omówienie planowanych działań w roku 2018.
  10. Sprawy bieżące.

„zGRAj” się z nami! Działamy dalej!

Młodzież uczestnicząca w projekcie „zGRAj się z nami!” zbiera siły na realizację kolejnych działań!
Spotkali się dzisiaj na wspólnym ognisku, aby razem świętować zakończenie pierwszego etapu projektu. Dzięki uprzejmości państwa Marty i Darka Blitek mogli spędzić przyjemnie i beztrosko czas w Ośrodku Turystyki Konnej Modrzewiowy Jar. Spotkanie przebiegło w bardzo radosnej atmosferze i zacieśniło jeszcze mocniej więzi między uczestnikami. Już za niedługo czekają ich kolejne wyzwania!

Więcej …